Публікації ПФМ

Південна фундація медицини

Південна фундація медицини - це міжрегіональне громадське об'єднання, створене на добровільних засадах фахівцями, що займаються практичною, педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю в медицинській галузі.

Основна діяльність Фундації спрямована на вирішення наукових і практичних проблем, пов'язаних з охороною здоров'я, лікуванням та профілактикою хвороб.

У своїй роботі Південна фундація медицини об'єднує лікарів різного профілю, наукових співробітників, працівників закладів охорони здоров'я, фармацевтів, соціальних працівників та інших.

Формами роботи Південної фундації медицини є наукові конференції, різноманітні круглі столи, засідання, семінари, тренінги з актуальних проблем медицини. Члени Південної фундації медицини постійно здійснюють науковий аналіз перспектив розвитку сучасної медицини, комплексні наукові дослідження нових методів лікування  хвороб, надають організаційну та інформаційну підтримку молодим науковцям-медикам.

Південна фундація медицини планує здійснювати у подальшому активну видавничу діяльність (видавати наукову, публіцистичну та довідкову літератури з медичних, ветеринарних, фармацевтичних наук).

Південна фундація медицини активно співпрацює з подібними науковими медичними організаціями інших держав (Федеративна Республіка Німеччина, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Республіка Польща). Представники організації майже кожного місяця беруть участь у наукових та навчальних заходах, які відбуваються закордоном.

Новини