Конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»

м. Одеса, 19-20 травня 2017 р.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних та фармацевтичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.

Місце проведення: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних та фармацевтичних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Фармацевтичні науки
 • Клінічна медицина
 • Профілактична медицина
 • Теоретична медицина

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 16 травня 2017 року (включно) мають виконати наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити заявку в online режимі на офіційному сайті Південної фундації медицини (www.medfoundation.od.ua) в розділі «Конференції».

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 115 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Рахунок одержувача: 26252007284814
ОКПО: 3355510569
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку                 Бокші В.О. від ПІБ____

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою


Надіслати до оргкомітету до 16 травня 2017 р. (включно) на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні документи:


А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані прізвищем учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

 • Перший рядок - назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Далі йде прізвище, ім’я, по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.
 • Нижче, через один інтервал, посередині – назва доповіді: шрифт Times New Roman №14, жирний, прописні літери.

Наприклад:


2. Клінічна медицина

Шевченко О. М.

кандидат медичних наук, доцент

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ЗРІЗИ ПЕЧІНКИ

СТОСОВНО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНУВАННЯ

 

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].
 • Кількість співавторів тез не може бути більшою ніж три особи.
 • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Заочна участь у конференції

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

 

Координати організаційного комітету

Південна фундація медицини

Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
W: www.medfoundation.od.ua
T: +38 066 555 39 74

Новини