Публікації ПФМ

Конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті»

м. Одеса, 18–19 березня 2022 р.


ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних та фармацевтичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних та фармацевтичних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Фармацевтичні науки
 • Клінічна медицина
 • Профілактична медицина
 • Теоретична медицина

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 15 березня 2022 року (включно) мають виконати наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити заявку в online режимі на офіційному сайті Південної фундації медицини (www.medfoundation.od.ua) в розділі «Конференції».

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Направлення тез конференції на рецензування

Надіслати на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези доповіді на українській, російській чи англійській мові для рецензування.

Після успішного рецензування учасникам будуть надані реквізити для сплати організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані прізвищем учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_квитанція).

 

ІІІ. Оплата організаційного внеску та направлення квитанції

Після успішного рецензування учасникам будуть надані реквізити для оплати організаційного внеску.

Організаційний внесок у розмірі 190 грн. покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску треба надіслати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

Вимоги до тез доповіді

 • Перший рядок - назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Далі йде прізвище, ім’я, по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.
 • Нижче, через один інтервал, посередині – назва доповіді: шрифт Times New Roman №14, жирний, прописні літери.

Наприклад:


2. Клінічна медицина

Шевченко О. М.

кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри внутрішньої медицини

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ЗРІЗИ ПЕЧІНКИ

СТОСОВНО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНУВАННЯ

 

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].
 • Кількість співавторів тез не може бути більшою ніж три особи.
 • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Електронний примірник тез буде надісланий на e-mail учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції.

Друкований збірник тез буде надісланий учасникам заходу через 3 тижні після проведення конференції на поштову адресу, вказану у заявці.

 

Координати організаційного комітету

Південна фундація медицини

Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

W: www.medfoundation.od.ua

T: +38 068 824 75 98

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00 (крім святкових днів)

Новини